menuj Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Ihdad - Fasal Ridha' | Kitab Nikah, Part 63 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Ihdad - Fasal Ridha' | Kitab Nikah, Part 63


 فصل ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

(Fasal) Wajib bagi perempuan yang beriddah raj'iyyah (beriddah yang boleh rujuk) berupa tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan bagi perempuan yang ditalak bain (talak yang tidak boleh rujuk lagi) wajib disediakan tempat tinggal, tidak wajib menyediakan nafkah, kecuali jika ia dalam kondisi hamil. 

Wajib bagi perempuan yang beriddah karena meninggal suaminya oleh ihdad yaitu tidak berhias dan memakai minyak wangi dan harus tetap didalam rumah kecuali ada keperluan.

فصل ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهرفقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة

(Fasal) Barang siapa baru mempunyai budak perempuan yang baru, diharamkan baginya untuk bersenang senang dengannya sehingga ia membebaskannya, bila budak perempuan tersebut tersebut memiliki haid. maka dengan ukuran satu haid, dan bila memiliki ukuran bulan maka cukup satu bulan dan apabila dia hamil maka dengan lahirnya anak. Dan ketika tuan dari budak ummu walad meninggal dunia, maka budak ummu walad tersebut membebaskan dirinya sendiri sama seperti budak perempuan.

فصل وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه

(Fasal) Bila seorang perempuan menyusui dengan susunya sendiri terhadap anak maka setatus anak tersebut menjadi anaknya dengan dua syarat: (1) Anak yang disusui kurang dari dua tahun 2. Dia menyusuinya lima susuan dengan terpisah pisah. Dan suami dari perempuan tersebut menjadi ayah anak yang di susuinya.

Diharamkan bagi anak yang disusui menikah ibu yang menyusuinya dan juga haram nikah dengan yang senasab dengan ibu tersebut. Haram juga bagi ibu yang menyusui menikah dengan anak yang disusuinya dan dengan anak dari yang disusuinya, selain orang uang berada pada derajat anak susuannya atau lebih dari dari anak susuannya.

Baca sebelumnya: Part 62

Baca lanjutannya: Part 64

Post a Comment for "Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Ihdad - Fasal Ridha' | Kitab Nikah, Part 63"