menuj Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Mutasyabih (Part 30) - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Mutasyabih (Part 30)


الحديث المتشابه

هو ما اتفق فيه اسماء الابناء واختلفت أسماء الاباء او بالعكس كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها

(Hadist Mutasyabih) 

Hadist Mutasyabih adalah hadits yang mempunyai kesamaan pada nama anak dan terjadi perbedaan pada ayah, atau kebalikannya (terjadi kesamaan pada nama ayah dan terjadi perbedaan pada nama anak) seperti nama Muhammad bin Aqil (dibaca dengan fatah ain) dan Muhammad bin Uqail (dibaca dengan dhummah ain). (nama yang sering terjadi ikhtilaf) 

الاول تابعى روى عن على رضي الله عنه والثانى من شيوخ البخارى 

Yang Pertama (Muhammad bin Aqil) adalah seorang yang meriwayat hadits dari Saidina Ali radhiallahu anhu

Yang Kedua (Muhammad bin Uqail) adalah salah seorang guru dari Imam Bukhari

وكشريح بن النعمان بالشين المعجمة والحاء المهملة وسريج ابن النعمان بالسين والجيم الاول نيسابورى والثانى فريابى

Dan seperti Syuraih bin Nu'man (dibaca dengan syain yang ada titik dan ha yang tidak ada titik) dan Suraij bin Nu'man (dibaca dengan sin dan jim) 

Yang Pertama (Syuraih bin Nu'man) adalah dibangsa kepada Nisaburi. 

Yang Kedua (Suraij bin Nu'man) adalah di bangsa kepada Firyabi. 

وقد صنف الخطيب البغدادى فى المتشابه كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه وهو كثير الفائدة

Khatib Baghdadi telah mengarang kitab yang tinggi (penting) tentang hadits Mutasyabih, yang beliau namai "Takhlish Mutasyabih" dan kitab tersebut sangat banyak faedah.

Baca Sebelumnya : Part 29

Baca Lanjutannya : Part 31

Link Lengkap : Terjemahan Minhatul Mughits

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Mutasyabih (Part 30) "