menuj Apakah Boleh Memperlihatkan Ibadah Dengan Tujuan Memotivasi Orang Lain? Simak Ulasan Berikut Ini..!! - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apakah Boleh Memperlihatkan Ibadah Dengan Tujuan Memotivasi Orang Lain? Simak Ulasan Berikut Ini..!!


Pertanyaan :

Assalamu'alaikum, bolehkan kita memperlihatkan ibadah, namun untuk memotivasi orang lain. 

Jawaban :

Wa'alaikumumussalam.. 

Boleh untuk memperlihatkan ibadah kita, dengan syarat tidak menimbulkan sifat riya. 

Untuk selengkapnya, bisa dilihat pada matan dibawah ini.. 

وقد يمدح الإظهار فيما يتعذر الإسرارُ فيه كالغزو والحج والجمعة والجماعة، فإظهار المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شائبة رياء. 

Kadang menampakkan ibadah yang tidak bisa dirahasiakan menjadi terpuji, seperti berperang, melaksanakan haji, shalat jum'at, dan berjama'ah. Menampakkan tindakan dan hasrat untuk menjalankannya adalah dalam rangka memotivasi orang lain dengan syarat tidak tercemari oleh riya'.

Sumber: Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair karya al-'Allamah Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami al-Makki, Juz I hal. 70.


وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يقول كثيراً لأصحابه : أعلنوا بطاعتكم إظهاراً لعبوديتكم كما يتظاهر غيرُكم بالمعاصي، وعليكم بالإعلام للناس بما منحكم الله تعالى من العلوم والمعارف.

Syaikh Abu al-Hasan al-Syadzili sering berpesan kepada santri-santrinya: "Publikasikan ketaatanmu agar orang-orang tahu ibadahmu, sebagaimana orang lain mempertunjukkan kemaksiatannya. 

Viralkan kepada orang banyak ilmu dan pengetahuan yang telah Allah ta'ala anugerahkan kepadamu."

Sumber: Lathaif al-Minan wa al-Akhlaq fi Bayan Wujub al-Tahadduts bini'mah Allah 'ala al-Ithlaq karya al-'Allamah al-'Arif Sayyidi Abd. al-Wahhab al-Sya'rani, hal. 29.

Post a Comment for "Apakah Boleh Memperlihatkan Ibadah Dengan Tujuan Memotivasi Orang Lain? Simak Ulasan Berikut Ini..!! "