menuj Terjemahan Kitab Matan Zubad, Nadham 01-03 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Matan Zubad, Nadham 01-03

 


Nadham 01-03

اَلْحَمْدُ لِلْإِلٰهِ ذِى الجَلَال - وَشَارِعِ الحَرَامِ وَالحَلَالِ

ثُمَّ صَلَاةُ اللّٰهِ مَعْ سَلَامِى - عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى التِّهَامِى

مُحَمَّدِ الهَادِى مِنَ الضَلَالِ - وَاَفْضَلِ الصَحْبِ وَخَيْرِ آلِ

Terjemah Versi Aceh :

1. Bermula segala puji itu milik bagi Tuhan yang mempunyai ketinggian - dan yang mensyari'atkan yang haram dan yang halal.

2. Kemudian bermula rahmat Allah beserta sejahteranya Allah - itu sabet di atas nabi yang mushtafa lagi yang di bangsakan kepada daratan tinggi. 

3. Teuh teuma nabi, yaitu Muhammad yang memberi petunjuk ia nabi daripada kesesatan - dan shalah salam juga di atas sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik keluarga. 

Terjemahan Umum :

1. Segala puji hanya milik Allah, yang memilki sifat yang maha tinggi, dan Allah adalah yg mensyari'atkan hal yang haram dan yang halal.

2. Kemudian rahmat dan salam semoga tetap di atas nabi yang musthafa (terpilih), yang berasal dari daratan tinggi.

3. Nabi itu ialah nabi Muhammad yang memberikan petunjuk dari kesesatan, dan juga rahmat dan salam semoga tersampaikan kepada para sahabat, dan para keluarga. 

Penjelasan :

Seperti biasanya di saat mengarang kitab terlebih dahulu mushannif mengucapkan puji kepada Allah, yang mana Allah adalah yang maha tinggi, dan juga Allah adalah zat yang menciptakan sesuatu yang haram, juga Allah adalah zat yang menciptakan sesuatu yang halal.

Selanjutnya semoga rahmat dan salam semoga tercurah kepada nabi yang musthafa, musthafa disini maksudnya ialah nabi yang sudah di pilih dari sekalian nabi nabi, selanjutnya attihami bermakna nabi adalah berasa dari Arab dari daratan yang tinggi.

Nabi yang di maksud pada bait yang kedua adalah nabi Muhammad, beliau adalah orang yang memberi petunjuk kepada ummat, dari jalan yang tersesat. 

Selanjutnya, semoga rahmat dan salam juga tercurah kepada sebaik-baik sahabat, maksudnya adalah para sahabat, dan juga semoga tercurahkan kepada sebaik-baik keluarga, maksudnya adalah para keluarga. 

Baca lanjutannya : Nadham 04-05

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Matan Zubad, Nadham 01-03"