menuj Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Kitab Qadhi dan Saksi, Part 79 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Kitab Qadhi dan Saksi, Part 79

  


كتاب الأقضية والشهادات

ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يعقد للقضاء في المسجد ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المحل واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض الأخبثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا تقبل شهادة عدو ولا شهادة والد لوالده ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه


Tidak boleh menjatuhkan hukum kecuali di dalamnya sempurna 15 hal: Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki Laki, Adil, Mengetahui hukum-hukum yang ada dalam quran dan hadits, Mengetahui Ijma’, Mengetahui perselisihan, mengetahui Jalan Ijtihad, Mengetahui Ujung Lisan arab, Mengetahui Tafsir Kitab Alloh, Dia Mampu Mendengar, Dia mampu melihat, Dia mampu menulis dan dia dalam keadaan Sadar ( tidak Tidur).

Disunnahkan menempat di tengah tengah Negara di tempat yang jelas mudah di pandang manusia, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Tidak diperkenankan duduk di masjid pada waktu menghukumi. Dan menyamakan antara dua yang bersengketa dalam tiga hal: 1. Tempat duduk. 2. Lafadz 3. Penglihatan.

Tidak diperbolehkan menerima hadiah dari karyawannya. Dan harus menjauhi 10 hal ketika menghukumi: 1. Marah 2. Lapar 3. haus 4. sangat berhasrat 5. sangat sedih
6. bahagia yang melampai batas 7. ketika sakit menahan buang air baik besar atau kecil 8. ketika ngantuk 9. sangat panas 10. sangat dingin.

Tidak diperbolekan menanyai terdakwa kecuali setelah sempurnanya dakwaan. Dan tidak boleh menyumpahnya kecuali setelah menanyai yang mendakwa. Tidak boleh mengajarkan hujah (argumen) kepada yang bersengketa dan juga tidak boleh memahamkan kalimat kepada yang bersangkutan dan juga tidak boleh menyifati saksi. Tidak boleh menerima saksi kecuali jelas tetap adilnya. Tidak diperbolehkan menerima kesaksian musuh memberikan saksi kepada musuhnya, kesaksian orang tua terhadap anak, kesaksian anak terhadap orang tua. Dan tidak diperbolehkan menerima buku dari hakim lain dalam menghukumi kecuali setelah kesaksian dua saksi yang keduanya telah menyaksikan apa yanga ada didalamnya.


Post a Comment for "Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Kitab Qadhi dan Saksi, Part 79"