menuj Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Hewan Halal dan Haram | Kitab Binatang Buruan dan Sembelihan, Part 76 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Hewan Halal dan Haram | Kitab Binatang Buruan dan Sembelihan, Part 76


فصل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه وميتتان حلالان السمك والجراد ودمان حلالان الكبد والطحال

(Fasal) Setiap hewan yang dianggap baik oleh orang arab, maka hewan tersebut hukumnya halal, kecuali hewan yang datang dalil untuk mengharamkannya, dan setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang arab, maka hewan tersebut hukumnya haram kecuali pada hewan yang telah datang dalil untuk membolehkannya.

Binantang yang haram dari golongan binatang buas adalah binatang yang bertaring yang kuat yang dapat memangsa dengannya, dan yang haram dari golongan burung adalah yang berkuku yang kuat yang dapat melukai dengannya Dan halal bagi orang yang darurat yang sangat lapar memakan bangkai yang diharamkan untuk menutup laparnya. Ada dua bangkai yang halal yaitu ikan dan belalang, dan ada dua darah yang halal yaitu hati dan limpa.

فصل والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد

Kurban itu sunnah muakad.Kurban itu sunnah muakad Dalam kurban cukup anak domba dan kambing kacang yang berumur dua tahun dan unta berumur dua tahun dan sapi berumur dua tahun. Dan unta dan sapi itu mencukupi 7 orang sementara kambing itu mencukupi satu orang.

وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال

Empat hewan tidak bisa untuk berkorban: 1. Buta sebelah matanya yang jelas 2. Pincang yang jelas pincangnya 3. Sakit yang jelas sakitnya 4. Kurus sampai kurang otaknya 

ويجزئ الخصي والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب

Dan mencukupi hewan yang sangkelir dan yang pecah tanduknya. Dan tidak mencukupi untuk kurban hewan yang terpotong telinganya dan yang terpotong ekornya

ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق

an waktu kurban adalah mulai dari waktu solat id sampai terbenamnya matahari akhir hari tasyrik.

ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول

Dan disunnahkan ketika menyembelih lima hal: 1. Membaca bismillah 2. Baca solawat kepada nabi SAW 3. Menghadap kiblat 4. Membaca takbir 5. Doa terkabul.

ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين

Tidak sedikitpun diperbolehkan bagi yang berkurban nadzar makan kurbannya . dan boleh bagi yang berkurban sunnah ikut memakannya dan tidak diperbolehkan kurban itu dijual dank urban itu untuk makan fakir dan miskin.

فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين

Akikah itu sunnah. Akikah adalah sembelihan untuk anak yang baru dilahirkan yaitu hari ketujuh. Anak laki laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Untuk makan fakir dan miskin.

Baca sebelumnya: Part 75

Baca lanjutannya: Part 77

Post a Comment for "Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Hewan Halal dan Haram | Kitab Binatang Buruan dan Sembelihan, Part 76"