menuj Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Dakwaan | Kitab Jinayat, Part 68 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Dakwaan | Kitab Jinayat, Part 68


فصل وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق الدية وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدَّعَى عليه وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

(Fasal) Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Syarat Wajib Qishas - Fasal Diyat | Kitab Jinayat, Part 67, maka dibenarkan orang yang mendakwa, dan melakukan sumpah sebanyak 50 kali dan berhak untuk diat. Dan bila tidak menyertai bukti lumuran darah maka pengaku disumpah dan yang membunuh jiwa yang mulia harus membayar kifarat yaitu memerdekaan amat mukminah yang selamat dari aib yang membahayakan. Dan bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut turut.

Baca sebelumnya: Part 67

Baca lanjutannya: Part 69

Post a Comment for "Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Dakwaan | Kitab Jinayat, Part 68"