menuj Terjemahan Kitab Jurumiyah | Bab Naib Fa'il - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Jurumiyah | Bab Naib Fa'il


 باب المفعول الذى لم يسم فاعله

وهو الاسم المرفوع الذى لم يذكر معه فاعله. فان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره

وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، ويضرب زيد، واكرم عمر ويكرم عمر، والمضمر نحو قولك ضربت، وضربنا، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، وضربت، وضربا، وضربوا، وضربن


(Bab Maf'ul Yang Tidak Disebutkan Fa'ilnya)

Maf'ul Yang Tidak Disebutkan Fa'ilnya (naip fail) adalah satu isim marfu' yang tidak disebutkan fa'il pada isim tersebut, jika fi'il madhi, maka di dhummahkan awal dan dikasrah sebelum akhirnya, jika fi'il mudhari', maka di dhummahkan awal dan di fatahkan sebelum akhirnya.

Naip fa'il ada dua, yaitu : dhahir dan mudhmar. Naip fa'il dhahir contohnya : telah dipukuli si zaid, sedang dipukuli si zaid, telah dimuliakan si umar, dan sedang dimuliakan si umar.

Naip fa'il mudhmar contohnya: saya di pukul, kami di pukul, kamu di pukul (laki-laki), kamu di pukul (perempuan), kamu berdua dipukul (laki-laki dan perempuan), kalian dipukul (laki-laki), kalian dipukul (perempuan), dia dipukul (laki-laki), dia dipukul (perempuan), mereka berdua dipukul, mereka di pukul (laki-laki dan perempuan), mereka dipukul (perempuan).

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Jurumiyah | Bab Naib Fa'il "