menuj Terjemahan Kitab Khulashah Nurul Yaqin Juz 1 | 39. Perjanjian Aqabah Yang Kedua | Periode 2 (Part 41) - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Khulashah Nurul Yaqin Juz 1 | 39. Perjanjian Aqabah Yang Kedua | Periode 2 (Part 41)


 ٣٩ العقبة الثانية

١ فى السنة الثالثة عشرة من النبوة وفد على الرسول ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من عرب المدينة

٢ فبايعوا الرسول عند العقبة الثانية على ان يعبد الله ولا يشركوا به شيئا وان لا يمنع الرسول اذا هاجر اليهم

٣ ثم اخرجوا اثنى عشر نقيبا منهم فقال لهم الرسول انتم وكلاء على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وانا كفيل على قومى

٤ فرجعوا الى المدينة فانتشر الاسلام فيها اكثر من المرة الاولى

(39. Perjanjian Aqabah Yang Kedua) 

1. Pada tahun yang ketiga belas dari kenabian datang kepada Rasulullah oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Arab Madinah. 

2. Mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah pada Aqabah yang kedua yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak menghalangi Rasulullah saat hijrah kepada mereka. 

3. Kemudian mereka memisahkan 12 ketua dari mereka, saat itu Rasulullah berkata "Kalian adalah wakil diatas kaummu dengan apa yang ada pada mereka sebagai penjamin, seperti jaminan kaum Hawariyin bagi Nabi Isa ibn Maryam dan aku adalah penjamin bagi kaumku. 

4. Maka mereka kembali ke Madinah, maka tersebarlah islam di Madinah yang lebih banyak dari kali yang pertama. 

أسئلة

من وفد على الرسول فى السنة الثالثة عشرة؟ هل بايعوه؟ ماذا فعلوا بعد البيعة؟ ماذا قال الرسول للنقباء؟ هل اقاموا بمكة؟

(Beberapa Pertanyaan) 

1. Siapa yang datang kepada Rasulullah pada tahun yang ketiga belas? 

2. Adakah mereka melakukan perjanjian bersama Rasulullah?

3. Apa yang dilakukan oleh mereka sesudah baiat?

4. Apa yang dikatakan Rasulullah bagi ketua²?

5. Adakah mereka menetap di Mekah? 

الخلاصة

فى السنة الثالثة عشرة من النبوة وفد على الرسول ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من عرب المدينة فبايعوا الرسول عند الثانية فنشروا الاسلام فى المدينة

(Ringkasan) 

Pada tahun yang ketiga belas dari kenabian datang kepada Rasulullah oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Arab Madinah, mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah ketika Aqabah yang kedua, mereka menyebarkan islam di Madinah. 

Baca Sebelumnya : Part 40

Baca Lanjutannya : Part 42

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Khulashah Nurul Yaqin Juz 1 | 39. Perjanjian Aqabah Yang Kedua | Periode 2 (Part 41)"