menuj Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Matruk (Part 42) - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Matruk (Part 42)


 الحديث المتروك

هو ما انفرد به رواتهم بالكذب لمخالفة حديثه القوائد المعلومة ولم يرو الا من جهته او عرف بالكذب فى كلام الناس وان لم يظهر ذلك فى الحديث وهذا دون الاول او اتهم بكثرة الغلظ او الغفلة او الفسق بغير الكذب

(Hadits Matruk)

Hadits matruk adalah hadits yang terdapat periwayat yang di kenal dengan kebohongan, karena menyalahi haditsnya dengan kaedah-kaedah yang sudah di maklumkan dan tidak meriwayatkan kecuali dari ketetapan tersebut, atau sudah dikenal dengan kebohongan dalam ucapan, walaupun tidak nampak dalam haditsnya, dan ini dibawah tingkatan pertama, atau dituduh terlalu banyak kesalahannya, kelupaannya atau fasiq namun tidak berbohong.

Baca Sebelumnya : Part 41

Baca Lanjutannya : Part 43

Link Lengkap : Terjemahan Minhatul Mughits

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Matruk (Part 42) "