menuj Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Maqlub (Part 40) - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Maqlub (Part 40)


 الحديث المقلوب

هو الحديث المشهور عن راو فيجعل مكانه اخر فى طبقته او يؤخذ سند متن فيجعل لمتن آخر او بالعكس

(Hadits Maqlub) 

Hadits maqlub adalah hadits yang di kenal dari seorang perawi, kemudian di ganti dengan perawi yang lain yang segenerasi pada posisinya, atau diambilkam sanad matan hadits kemudian diganti dengan matan yang lain, atau sebaliknya

ومما إستدل به على حفظ البخارى لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بها انه لما قدم بغداد اجتمع قوم من اصحاب الحديث وعمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر واسناد هذا المتن لمتن آخر

Sebagian dari sesuatu yang menunjukkan tentang kehebatan hafalan dan kepedulian Imam Bukhari bagi hadits-hadits Rasulullah shallahu alaihi wasallam adalah manakala Imam Bukhari pergi ke negri Baghdad maka berkumpullah para ahli hadits kemudian mereka mengajukan 100 hadits dan memutar balikkan matan serta sanad-sanadnya, mereka juga memutar balikan matan hadist bagi matan yang lain

ثم حضروا مجلسه والقوها عليه فلما فرغوا من إلقائها التفت اليهم فرد كل متن الى اسناده وكل اسناده الى متنه فاذعنوا له بالفضل

Kemudian mereka menghadiri majlis Imam Bukhari dan mengutarakan hadist tersebut (100 hadits), manakala mereka selesai mengutarakannya, Imam Bukhari menoleh kepada mereka maka sang Imam mengembalikan setiap matan hadits kepada sanadnya, dan setiap isnad kepada matannya, maka saat itu mereka mempercayai bahwa Imam Bukhari mempunyai kelebihan dalam bidang hadits.

Baca Sebelumnya : Part 39

Baca Lanjutannya : Part 41

Link Lengkap : Terjemahan Minhatul Mughits

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Maqlub (Part 40) "