menuj Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Musnad (Part 16) - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Musnad (Part 16)


الحديث المسند

هو مااتصل اسناده من راويه الى النبى صلى الله عليه وسلم مثاله قول مالك حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقال الخطيب البغدادى هو مااتصل اسناده من راويه الى منتهاه واكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابى او التابعى

(Hadist Musnad)

Hadits Musnad adalah hadits yang bersambung sanad, dari perawinya hingga kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, contohnya perkataan Malik "telah memberi hadist kepada ku oleh Nafi'", kemudian Nafi' berkata "telah memberi hadits kepada ku oleh Ibnu Umar", Ibnu Umar berkata "aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata sedemikian"

Khatib Baghdadi berkata : Hadits Musnad adalah yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada sumbernya, kebanyakan hadits musnad adalah di gunakan pada sesuatu yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan tidak digunakan kepada selain Nabi dari golongan Sahabat atau Tabi'in.

Baca Sebelumnya : Part 15

Baca Lanjutannya : Part 17

Link Lengkap : Terjemahan Minhatul Mughits

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Minhatul Mughits | Hadits Musnad (Part 16) "