menuj Faidah Athaf Bayan - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Faidah Athaf Bayan


Pada artikel sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pengertian dari Athaf Bayan

Baca Juga: Pengertian Athaf Bayan.

Sekarang kita akan mrnjelaskan tentang faedah (fungsi) dari athaf bayan.


Fungsi dari athaf bayan ada dua, sebagaimana yang tertera didalam kitab Jami'ud Durus, berikut dibawah ini ibarat lengkapnya.

وفائدته  ايضاح متبوعه ان كان المتبوع معرفة كالمتال السابق وتخصيصه ان كان نكرة نحو اشتربت حليا سوارا ومنه قوله تعلى اوكفارة طعام مساكين

"Faedah (fungsi) athaf bayan adalah menjelaskan ma'na matbu' jika matbu'nya merupakan ma'rifah seperti contoh yang telah lalu, dan berfaedah umtuk mengkususkan matbu' jika matbu'nya adalah nakirah contoh seperti اشتربت حليا سوارا "aku beli pakaian yaitu sutra" dan sebagian contohnya adalah firman Allah ta'ala اوكفارة طعام مساكين "atau kafarah yaitu memberi makan orang miskin"

Jadi kesimpulannya 

fungsi Athaf Bayan ada dua:

1.  Idhahul Matbu' (menjelaskan makna dari matbu').

Jika matbu'nya ma'rifah.

Seperti contoh

أقسم بلله ابو حفص عمر

"Bersumpah dengan nama Allah oleh Abu Hafash, yaitu Umar"

2. Takhshish Matbu' (mengkususkan makna matbu')

Seperti contoh:

اشتربت حليا سوارا 

"aku beli pakaian yaitu sutra"

Dan seperti firman Allah ta'ala, surah Al-Maida ayat 95

اوكفارة طعام مساكين 

"atau kafarah yaitu memberi makan orang miskin"

(Kitab Jami'ud Durus,, halaman 610, cetakan Bairut Lebanon)

Post a Comment for "Faidah Athaf Bayan"