menuj Apa saja kelebihan Membaca Surah Al-Mulk?, Ini Jawaban Walidy Panteraja, - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa saja kelebihan Membaca Surah Al-Mulk?, Ini Jawaban Walidy Panteraja,


Pada lanjutan pengajian setelah Shubuh yang di asuh oleh guru mulia Walidy Pantéraja, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh santri mengenai kelebihan membaca Surah Al-Mulk.

"Walidy, apa saja kelebihan yang terkandung dalam Surah Al-Mulk?" Pertanyaan salah satu dari santri

Kemudian Walidy menjawab :

"Disunnahkan bagi kita membaca Surah Al-Mulk saat hendak tidur, dan kelebihan dari Surah Al-Mulk ini sangat banyak, di antaranya adalah :

1. Menentramkan jiwa.

2. Memudahkan rezeki. 

3. Menjauhkan godaan. 

4. Menjauhkan mimpi buruk.

Namun kelebihan yang utama dalam Surah Al-Mulk adalah menjadikan Nur didalam kubur, maka barangsiapa yang membaca Surah Al-Mulk nnti akan ada teman didalam kubur, dan akan ada cahaya nanti di alam kubur."

Itulah penjelasan Walidy mengenai kelebihan membaca Surah Al-Mulk. 

Terimakasih telah mengunjungi Website kami. 

Sumber : RAUMAH TV


Post a Comment for "Apa saja kelebihan Membaca Surah Al-Mulk?, Ini Jawaban Walidy Panteraja,"