menuj Qaidah Nahwu Tentang Mashdar part 4 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Qaidah Nahwu Tentang Mashdar part 4


Qaidah Nahwu

المصدر لا يخبر عن الذات الا بالتأويل                                                           

“ Mashdar tidak boleh di jadikan sebagi khabar dari zat kecuali dengan ditakwil”

Penjelasan Qaidah :

Setiap ada mubtada pasti ada khabar, karena itu merupakan undang undang dalam ilmu nahwu, salah satu faedah dari ada nya khabar adalah untuk menyempurnakan mubtada dan menjelaskan hakikat dari mubtada, dan untuk menjelaskan hakikat mubtada ni tidak boleh memakai kalimat mashdar tetapi harus dengan isim fai’il atau isim maf’ul, dan bila seandai nya ada di perdapatkan mashdar di jadikan sebagai khabar, maka mashdar tersebut harus di takwil menjadi menjadi isim fa’il atau isim maf’ul sesuai dengan qaaidah yang telah di sebutkan di atas.

Contoh nya

ذيد قيام                         

Contoh yang seperti ini pada dasar nya tidak di bolehkan namun bisa juga di pakai contoh ini tetapi harus di takwil kepada isim fai’il atau isim maf;ul.

Contoh nya  jika sudah di takwil

ذيد قائم                           

(Kitab hasyiah Al Khudri juz 1, hal 132, cetakan haramain)

Post a Comment for "Qaidah Nahwu Tentang Mashdar part 4"