menuj Istiqamahnya Imam Syafi'i Dalam Mengajar - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Istiqamahnya Imam Syafi'i Dalam Mengajar


Ar-Rabi' berkata, " Adalah Imam As-Syafi'i selalu duduk di majlisnya selepas shalat subuh. Maka datanglah ulama Al-Qur'an hingga terbit matahari, kemudian setelahnya datanglah ulama hadits untuk duduk di majlisnya untuk bertanya tentang makna dan tafsir dari sebuah hadits hingga matahari terbit agak tinggi.   

Kemudian ketika mereka telah pergi, maka datanglah sekelompok orang yang ingin berdebat dengan beliau, lalu setelah itu datanglah ulama bahasa, nahwu, dan syair hingga pertengahan siang. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya. "

Yunus bin Abdil A'la berkata," Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang memiliki akal paling cerdas, jikalau akal beliau dilemparkan kepada seluruh makhluk, maka sungguh mereka akan tenggelam. "

(Buku Manaqib Imam Syafi'i, Halaman 215)

Post a Comment for "Istiqamahnya Imam Syafi'i Dalam Mengajar"