menuj Wasiat Abu Hanifah - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wasiat Abu Hanifah


Berkata Abu hanifah rahimahumullah:
     
Apabila aku mengeluarkan sesuatu pendapat yg bertentangan dengan al-qur'an dan al-sunnah, maka tinggalkanlah pendapat aku ini.
          
Wasiat di atas diulas oleh al-syuhnah di dalam kitabnya Syarh al-hidayah:
Apabila hadits itu sahih manakala isinya bertentangan pula dengan madzhab, perkara yang mesti dilakukan ialah beramal berdasarkan hadits tersebut. Demikian itu adalah madzhab Abu hanifah dan para pengikut madzhab tidaklah keluar dari kedudukanya sebagai pengikut hanafi dengan mengamalkan hadits tersebut 

 Terdapat suatu riwayat yg sahih dari al imam abu hanifah menyebutkan bahwa beliau telah berkata ''Apabila hadits itu sahih, itulah madzhab aku.'' Riwayat ini di ceritakan dari ibn 'Abd al-Barr dari al-imam Abu hanifah dan juga daripada imam-imam lainya.

Post a Comment for "Wasiat Abu Hanifah"