menuj Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Fardu Mandi | Kitab Thaharah, Part 7 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Fardu Mandi | Kitab Thaharah, Part 7


 فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة وسننه خمسة اشياء التسمية والوضوء قبله وامرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى

(Fasal)

Fardhu-fardhu mandi ada 3:

1. Niat.

2. Menghilangkan najis, jika terdapat pada badan.

3. Mengalirkan air kepada sekalian bulu dan kulit.

Sunnah-sunnah mandi ada 5:

1. Mengucapkan Bismillah.

2. Berwudhu' sebelum sebelum mandi.

3. Melalukan tangan diatas badan.

4. Beriring-iring.

5. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.

Baca sebelumnya: Part 06

Baca Lanjutannya: Part 08

Post a Comment for "Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Fardu Mandi | Kitab Thaharah, Part 7"