menuj Kecintaan Guru Terhadap Abu Hanifah - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kecintaan Guru Terhadap Abu Hanifah


Hammad bin Sulaiman adalah salah satu guru dari Abu Hanifah, beliau sangat mengagumi dan menyayangi muridnya yang bernama Nu'man bin Tsabit (Abu Hanifah) sampai-sampai mengalahkan rasa sayang pada cucunya. 

Dalam satu kisah diceritakan: Pada satu kesempatan ketika Hammad baru saja datang dari Kufah setelah bermukim dalam waktu yang cukup lama, anaknya bertanya, "setelah pergi yang cukup lama, kepada siapakah engkau sangat merindukan?", Sedangkan orang yang bertanya mempunyai seorang anak yang tak lain cucu dari Hammad. 

Kata hati berharap agar orang yang paling dekat dan disayangi seorang kakek adalah cucunya. Namun harapan itu pupus ketika terujar kata-kata dari ayahnya (Hammad) menjawab : "Aku sangat merindukan Abu Hanifah, seandainya aku mampu tidak mengedipkan pandanganku darinya niscaya aku akan melakukannya."

Post a Comment for "Kecintaan Guru Terhadap Abu Hanifah"