menuj Terjemahan Kitab Hidayatul Mustafid | Pembahasan Makharijul Huruf | Part 13 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Hidayatul Mustafid | Pembahasan Makharijul Huruf | Part 13


 فصل فى بيان عدد مخارج الحروف

س : كم هى عدد مخارج الحروف؟

ج : هى سبعة عشر مخرجا على المختار

(Fasal : Pada Menyatakan Jumlah Makhrajul Huruf)

Soal : Ada berapa jumlah makhrajul huruf?

Jawab : Jumlah makhrajul huruf ada 17 menurut pendapat mukhtar (kuat).

س : كم موضعا لهذه السبعة عشر مخرجا؟

ج : لها خمسة مواضع الجوف, والحلق, واللسان, والشفتان, والحيشوم

Soal : Berapa tempat untuk ketujuh belas makhraj ini?

Jawab : Semuanya ada 5 tempat, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lidah, dua bibir dan pangkal hidung.

س : ما هى القاعدة التى يعرف بها مخرج الحرف؟

ج : هى ان تسكن الحرف او تشدده وتدخل عليه همزة الوصل ثم تصغى اليه فحيث اتقطع الصوت كان مخرجه

Soal : Apa undang-undang untuk mengetahui makhraj huruf?

Jawab : Undang-undangnya adalah engkau matikan satu huruf atau engkau tasydidkannya, dan engkau masukkan hamzah washal, kemudian engkau miringkan sekira-sekira suara terputus, maka itulah makhrajnya.

س : ما المخرج الاول وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج الاول الجوف ويخرج منه ثلاثة حروف الالف, والواو, والياء الساكنة

Soal : Apa makhrajul huruf yang pertama dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang pertama adalah rongga mulut, dan ada 3 huruf yang keluar dari makhraj ini, yaitu alif, waw dan ya yang sukun semuanya (huruf mati)

س : ما المخرج الثانى وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج الثانى اقصى الحلق يعنى ابعده ويخرج منه حرفان وهما الهمزة والهاء

Soal : Apa makhraj yang kedua dan berapa huruf yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kedua adalah aqshal halqi artinya yang paling bawah tenggorokan, dan ada dua huruf yang keluar dari makhraj ini yaitu hamzah dan ha.

س : ما المخرج الثالث وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج الثالث وسط الحلق ويخرج منه حرفان وهما العين والحاء المهملتين

Soal : Apa makhraj yang ketiga dan berapa huruf yang keluar darinya.

Jawab : Makhraj yang ketiga adalah pertengahan tenggorokan, dan ada dua huruf yan keluar dari makhraj ini, yaitu ain dan ha' yang tidak ada titik.

س : ما المخرج الرابع وكم حرفا يخرج؟

ج : المخرج الرابع ادنى الحلق يعنى اقربه مما يلى يلى الفم ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء المعجمتين

Soal : Apa makhraj yang keempat dan berapa huruf yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang keempat adalah adnal halqi artinya yang paling dekat dengan mulut, dan ada dua huruf yang keuar dari makraj ini, yaitu ghain dan kha yang ada titik.

س : ما المخرج الخامس وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج الخامس ما بين اقصى اللسان يعنى ابعده مما يلى الحلق وما يحاذيه من الحنك الاعلى ويخرج منه القاف

Soal : Apa itu makhraj yang kelima dan berapa huruf yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kelima adalah tempat diantara pangkal lidah yaitu yang paling jauh lidah dengan sesuatu yang mengiringi tenggorokan dan yang setentang dengan tenggorokan dari langit-langit mulut atas, dan dari makhraj ini keluar huruf qaf.

س : ما المخرج السادس وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج السادس اقصى اللسان من اسفل مخرج القاف قليلا وما يليه من الحنك الاعلى ويخرج منه الكاف فقط

Soal : Apa itu makhraj yang keenam?

Jawab : Makhraj yang keenam adalah pangkal lidah dari paling bawah makhraj kaf sedikit saja, dan sesuatu yang mengiringinya dari langit mulut yang atas, dan dari makhraj ini keluar huruf Kaf. 

س : ما المخرج السابع وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج السابع وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الاعلى ويخرج منه ثلاثة احرف الجيم والشين والياء

Soal : Apa itu makhraj yang ketujuh, dan ada berapa huruf yang keluar darinya? 

Jawab : Makhraj yang ketujuh adalah pertengahan lidah yaitu diantara lidah dan pertengahan langit mulut yang atas, dari makjraj ini keluar 3 huruf, yaitu Jim, Syain dan Ya.

س : ما المخرج الثامن وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج الثامن من اول حافة اللسان وما يليه من الاضراس من الجانب الايسر وقيل الايمن ويخرج منه الضاد

Soal : Apa itu makhraj yang kedelapan, dan berapa huruf yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kedelapan adalah awal tepi lidah dan yang mengiringinya dari pada gusi dari pihak yang kiri, ada juga yang mengatakan dari pihak kanan, dan dari makhraj ini keluar huruf Dlad.

س : ما الخرج التاسع وكم حرفا يخرج منه؟

ج : المخرج التاسع من حافة اللسان من ادناه الى منهى طرفه وما بينهما وما بين ما يليه من الحنك الاعلى ويخرج منه اللام

Soal : Apa itu makhraj yang kesembilan dan ada berapa huruf yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kesembilan adalah dari tepi lidah yang lebih dekat kepada ujung lidah dan tempat diantara keduanya dan tempat yang mengiringinya dari langit mulut yang atas, dan dari makhraj ini keluar huruf Lam.

س : ما المخرج العاشر وما يخرج منه؟ 

ج : المخرج العاشر من طرف اللسان اسفل اللام قليلا ويخرج منه النون

Soal : Apa itu makhraj yang kesepuluh dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kesepuluh adalah dari ujung lidah, sedikit bawah huruf lam, dan dari makhraj ini keluar huruf Nun.

س : ما المخرج الحادى عشر وما يخرج منه

ج : المخرج الحادى عشر من مخرج النون الا انه اقرب اى ادخل الى ظهر اللسان ويخرج منه الراء

Soal : Apa itu makhraj yang kesebelas, ada huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kesebelas adalah dari makhraj Nun namun lebih dekat kepada dhahir lidah, dan dari makhraj ini keluar huruf Ra.

س : المخرج الثانى عشر وما يخرج منه؟

ج : المخرج الثانى عشر من طرف مع اصول الثنايا العليا مصعدا الى جهة الحنك الاعلى ويخرج منه الطاء والدال والتاء 

Soal : Apa itu makhraj yang kedua belas, dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kedua belas adalah dari ujung beserta pokok gigi seri atas serta naik ke pihak langit mulut atas, dan dari makhraj ini keluar huruf Tha, Dal dan Ta.

س : ما المخرج الثالث عشر وما يخرج منه؟

ج : المخرج الثالث عشر من بين طرف اللسان فوق الثنايا العليا والسفلى ويخرج منه الصاد والزاى والسين وتسمى حروف الصغير

Soal : Apa makhraj yang ketiga belas dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang ketiga belas adalah diantara ujung lidah diatas gigi seri atas dan bawah, dan dari makhraj ini keluar huruf Shad, Za dan Sin, huruf ini dinamakan huruf shaghir.

س : ما المخرج الرابع عشر وما يخرج منه؟

ج : المخرج الرابع من طرف اللسان واطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والثاء والدال

Soal : Apa itu makhraj yang keempat belas dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang keempat adalah dari ujung lidah dan ujung-ujung gigi seri atas, dan dari makhraj ini keluar huruf Dla, Tsa dan Dal.

س : ما المخرج الخامس عشر وما يخرج منه؟

ج : المجرج الخامس عشر من باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء فقط

Soal : Apa itu makhraj yang kelima belas dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang kelima belas adalah dari dalam bibir bawah serta ujung ujung gigi seri atas.

س : ما المخرج السادس عشر وما يخرج منه؟

ج : المخرج السادس عشر وهو ما بين الشفتين ويخرج منه الواو والباء والميم الا ان الواو بانفتاحهما والباء والميم بانطباقهما

Soal : Apa itu makhraj yang keenam belas dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang keenam belas adalah tempat diantara dua bibir, dan dari makhraj ini keluar huruf Waw, Ba dan Mim, namun huruf Waw di baca dengan membuka kedua bibir sedangkan Ba dan mim dibaca dengan menutup kedua bibir.

س : ما المخرج السابع عشروما يخرج منه ؟

ج : المخرج السابع عشر الخيشوم وهو اقصى الانف ويخرج منه احرف الغنة وهى النون الساكنة والتنوين حال ادغامهما بغنة واخفائهما والميم والنون المشددتان

Soal : Apa itu makhraj yang ketujuh belas, dan huruf apa yang keluar darinya?

Jawab : Makhraj yang ketujuh belas adalah Khaiyum yaitu pangkal hidung, dan dari makhraj ini keluar huruf-huruf ghunnah (dengung) yaitu Nun yang mati dan tanwin dalam keadaan keduanya di dengungkan dan di samarkan, kemudian huruf Mim dan Nun yang berasydid keduanya.

Baca Sebelumnya : Part 12

Baca Lanjutannya : Part 14

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Hidayatul Mustafid | Pembahasan Makharijul Huruf | Part 13"