menuj Terjemahan Kitab Khulashah Nurul Yaqin Juz 1 | 34. Hijrah Ke Thaif | Periode 2 (Part 36) - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Khulashah Nurul Yaqin Juz 1 | 34. Hijrah Ke Thaif | Periode 2 (Part 36)


 ٣٤ الهجرة الى الطائف

١ لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم استهانة قريش به هاجر فى السنة العاشرة إلى الطائف مع زيد بن حارسة

٢ وتوجه الى ثقيف وطلب منهم نصرته على قومه

٣ فردوا عليه ردا قبيحا وامروا سفهائهم وعبيدهم يسبونه ورموه بالحجارة حتى سال الدم من عراقيب رجليه

٤ وكان زيد بن حارثة يمنع عنه الاحجار حتى اصيب بجراحات فى رأسه

٥ فلما لم ينل منهم خيرا رجع الى مكة بعد ان مكث بينهم شهرا

(34. Hijrah Ke Thaif) 

1. Manakala Rasulullah melihat penghinaan quraisy kepadanya, maka Nabi hijrah ke Thaif bersama Zaid bin Haritsah pada tahun yang kesepuluh. 

2. Nabi menuju ke Tsaqif, dan meminta bantuan kepada mereka untuk kaumnya. 

3. Permintaan Nabi di tolak oleh mereka dengan penolakan yang tidak baik, mereka memerintahkan orang-orang bodoh, hamba-hamba untuk mencela dan melempari Nabi dengan batu, sehingga mengalirlah darah dari urat-urat kakinya Nabi. 

4. Adalah Zaid bin Haritsah menghalangi lemparan batu kepada Nabi, sehingga membuat luka di kepalanya. 

5. Setelah Nabi tidak memperoleh kebaikan dari mereka, Nabi pun pulang setelah menetap selamat satu bulan. 

أسئلة 

متى هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الى الطائف؟ من هاجر معه؟ الى من توجه؟ هل اجابوا طلبه؟ من كان يدافع عنه؟ كم مدة إقامته بينهم؟

(Beberapa Pertanyaan) 

1. Kapan Nabi hijrah ke Thaif? 

2. Kepada siapa Nabi menuju? 

3. Adakah mereka menerima Nabi? 

4. Siapa yang membantu Nabi? 

5. Berapa lama Nabi menetap di tempat mereka? 

الخلاصة

لما اشتد الاذى هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الى الطائف هو و زيد بن حارثة وعرض أمره على ثقيف فردوا عليه ردا قبيحا وآذوه وكان زيد يدفع عنه الاذى

(Ringkasan) 

Manakala bersengatan gangguan, Nabi hijrah ke Thaif bersama Zaid bin Haritsah, beliau adukan halnya kepada mereka, mereka pun menolaknya dengan penolakan yang tidak baik, dan ada Zaid bin Haritsah menghalangi mereka untuk menyakiti Nabi. 

Baca Sebelumnya : Part 35

Baca Lanjutannya : Part 37

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Khulashah Nurul Yaqin Juz 1 | 34. Hijrah Ke Thaif | Periode 2 (Part 36)"