menuj 4 Tanda Celaka bagi Manusia - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

4 Tanda Celaka bagi Manusia


Imam Nawawi Al-Bantani menerangkan dalam kitab beliau Nashaihul Ibad, bahwa tanda-tanda seorang manusia itu celaka ada empat perkara, sebagaimana yang tertera di dalam Hadist. 

1. Melupakan dosa yang pernah ia lakukan tanpa ada rasa penyesalan, padahal dosa itu telah diketahui oleh Allah, (Allah mengetahui kadar dosa, waktu, dan tempatnya).

2. Mengingat kebaikan yang telah lalu, padahal ia tidak mengetahui kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. 

3. Melihat kepada orang yang diatas dalam urusan dunia. 

4. Melihat kepada orang yang dibawah dalam urusan akhirat.

Berikut naskah lengkapnya. 

والمقالة الخامسة عشرة عن النبى عليه الصلاة والسلام علامة الشقاوة أربعة نسيان الذنوب الماضية وهى عند الله تعلى محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولا يدرى أقبلت ام ردت ونظره الى من فوقه فى الدنيا ونظره الى من دونه الدين

(Maqalah yang lima belas) "Dari Nabi alaihis shalatu wasalam, tanda celaka ada 4 : (1) Melupakan dosa yang lalu, padahal Allah mengetahuinya (2) Mengingat kebaikan yang lalu, padahal ia tidak mengetahui apa kebaikan itu diterima atau tidak (3) Melihat kepada orang yang diatas dalam urusan dunia (4) Melihat kepada orang yang dibawah dalam urusan akhirat.

(Nashaihul Ibad, halaman 39-40, cetakan Darul Kutub) 

Post a Comment for "4 Tanda Celaka bagi Manusia "