menuj 14 Adab Makhluq Kepada Khaliq - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 Adab Makhluq Kepada Khaliq

Adab sangat di butuhkan dalam menjalani kehidupan, karena dengan adanya adab, atau etika yang baik, maka kehidupan akan lebih terarah. 

Adab itu sendiri terbagi kepada 5 bagian

1. Adab Makhluq Kepada Khaliq (adab kita kepada Allah). 

2. Adab Murid kepada Guru. 

3. Adab Guru kepada Murid

4. Adab Anak kepada orang tua. 

5. Adab sesama kawan-kawan. 

Dan disini kita akan mengkaji tentang adab adab kepada Allah Ta'ala. 

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, pada halaman 87 :

 وادابها أربعة عشر

 الاول اطراق رأس وغض الطرف

 والثانى جمع الهم 

والثالث دوام الصمت

 والرابع سكون الجوارح 

والخامس مبادرة الامر

 والسادس اجتناب النهى

 والسابع قلة الاعتراض على القدر

 والثامن دوام الذكر

 والتاسع ملازمة الفكر

 والعاشر ايثار الحق على الباطل

 والحادى عشر الاياس عن الخلق

والثانى عشر الخضوع تحت الهيبة

والثالث عشر الانكسار تحت الحياء

والرابع عشر السكون عن حيل الكسب

"Adab Makhluk kepada sang Khaliq ada 14

1. Menundukkan kepala, dan merendahkan pandangan. 

2. Memusatkan perhatian kepada Allah. 

3. Memperbanyak diam disertai dengan Zikrullah 

4. Menenangkan anggota badan dari gerakan yang sia sia. 

5. Segera mematuhi perintah. 

6. Menjahui larangan. 

8. Senantiasa berzikir, yakni dengan lisan dan dengan hati. 

9. Selalu memikirkan tentang nikmat Allah, dan keagungan Nya. 

10. Mengutamakan kebenaran di atas kebatilan.

11. Tidak mengandalkan manusia dalam segala keperluan.

12. Tunduk di sertai rasa takut kepada Allah.

13. Bersedih di sertai rasa malu kepada Allah atas kecorobohan dalam ibadat.

14. Tidak mengandalkan siasat dalam mencari penghasilan, karena percaya pada jaminan Allah.

(kitab Maraqil Ubudiyah, Halaman 87)

Post a Comment for "14 Adab Makhluq Kepada Khaliq"